УНИЩОЖАЕМОСТ НА ДОГОВОР СКЛЮЧЕН ПОРАДИ КРАЙНА НУЖДА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: