УНИЩОЖАЕМОСТ ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЪКОВОДЕНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ИЛИ НЕРАЗБИРАНЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: