УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АД - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: