УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ТЪРГ. ДРУЖЕСТВО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: