УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩО ИМУЩЕСТВО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: