УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ БЕЗ ПРАВОСПОСОБНОСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: