УСТАНОВИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ НА РЕШЕНИЕТО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: