ФОРМА НА НОТАРИАЛНИЯ АКТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: