ЧАСТНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПОД ПРИКРИТИЕТО НА ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: