МНИМ ПРЕДСТАВИТЕЛ И ПРЕВИШАВАНЕ ПРЕДЕЛИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ВЛАСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: