НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛИГАЦИОННО ЗАДЪЛЖЕНИЕ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: