НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: