ОБЯВЯВАНЕ НА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: