ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ОТ ВЕЩИ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: