ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ ПРИЧИНЕНИ ПРИ ИЛИ ПО ПОВОД ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: