ПОВРЕДА НА СЪОБЩИТЕЛНА ЛИНИЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: