ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (ГПК) - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: