ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ОТДЕЛНИ СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: