ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РАДИОСРЕДСТВА И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: