ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ВЕЩ КЪМ ДРУГА ВЕЩ - ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: