ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ - правна уредба и съдебна практика


Правна уредба: